Vår politik

Moderaterna är ett komplett parti och vi jobbar med förbättringar inom alla områden, det är det vi kallar för den blå tråden.

Arbetsmarknad

Bostäder

Funktionsstöd

Företagande och näringsliv

Individ- och familjeomsorg

Integration och migration

Kommunal ekonomi

Kultur och fritid

Landsbygd

Miljö

Skola

Trafik och infrastruktur

Trygghet, lag och ordning

Äldreomsorg och äldrepolitik