Föreningar och nätverk

Moderaterna i Jönköpings kommun är organiserade i en krets med sju föreningar. Förutom våra föreningar har vi representanter i flera av Moderaternas nätverk.