Kommunal ekonomi och förvaltning

Att göra allt i en kommun är en omöjlighet därför är det viktigt att man har förmågan att prioritera och att effektivisera.

En välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att kommunen och dess  funktioner ska kunna leverera på ett för medborgarna tillfredställande sätt. Det är viktigt att vi hela tiden arbetar för att få maximal effekt för varje skattekrona och att vi  inte ökar skattetrycket. 

Ett område där effektivare arbetssätt kan göra stor skillnad är vid kommunala  upphandlingar. Vi vill verka för effektivare upphandlingar genom att vid varje tillfälle använda den form som är lämpligast av ex. ramavtal, funktionsupphandling eller uppdelad upphandling. Det är också viktigt att använda sig av digitalisering där det är  möjligt och skapar ökad nytta.

Moderaterna vill:
  • Du ska känna dig trygg med att vi arbetar för att inte behöva höja skatten och för att långsiktigt sänka densamma.
  • Konkurrensutsätta kommunal verksamhet som inte levererar vad medborgarna kan förvänta sig för att få ut mer verksamhet för pengarna.
  • Ökningen av antal anställda i kommunen bör procentuellt inte överstiga den befolkningsökning som årligen tillkommer.
  • Anställa en bedrägeriutredare som koordinerar mellan kommunens verksamheter.
  • Att ständigt mäta resultat är en självklarhet liksom att alltid eftersträva effektiviseringar.
  • Effektivisera och optimera kommunens alla upphandlingar genom  digitalisering och controllers.
  • Införa kommunala hubbar ute i de olika kommundelarna för bättre samhällsservice och minskade resor.
  • Införa AI och inlärningsprocesser för att effektivisera standardiserad handläggning.
  • Införa en digitaliseringssamordnare för effektiv koordinering av kommunens samlade digitaliseringsarbete.