Moderata seniorer

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Detta är positivt och något vi ska ta till vara på.

Inom Moderata seniorer i Jönköpings kommun arbetar vi för att engagera och att driva politik som främjar äldre. Vi vill också ta tillvara på den kompetens och det engagemang som finns bland kommunens invånare.

Läs mer här vad vi driver inför valet 2022.

Läs mer här om Moderaternas politik riktad till äldre.