Arbetsmarknad

Vi tror på människans förmåga att bidra till ett bättre samhälle och grunden ligger i utbildning och arbete.

Det ska alltid löna sig att arbeta och försörjningsstöd ska vara ett tillfälligt stöd. Målsättningen ska vara att alla kommuninvånare med arbetsförmåga ska försörja sig själva fritt från bidrag. Det är därför viktigt att personer som är utanför arbetslivet får snabb och effektiv hjälp att etablera sig eller ta sig tillbaka. Kommunens lärlingsutbildning och vuxenutbildning ska ge dessa personer en bra grund och göra dem attraktiva för en anställning.

Jönköping ska vara en kommun där företag vill och har möjlighet att växa med hjälp av rätt utbildad arbetskraft. För att tydliggöra kopplingen mellan arbetskraft och näringsliv behöver arbetsmarknadsavdelningen komma närmare näringslivsavdelningen. Detta möjliggör en bättre matchning mellan arbetssökare och företagens behov.

Moderaterna vill:
  • Arbete ska alltid löna sig framför bidrag.
  • Individer som uppbär försörjningsstöd ska med det stöd som krävs snarast återgå till egen försörjning.
  • Digitalisera biståndshandläggning för att frigöra tid till att arbeta för ett minskat behov av bidrag.
  • Samverka med andra myndigheter mot bidragsfusk.
  • Flytta arbetsmarknadsavdelningen närmare näringslivsavdelningen för att skapa bättre möjligheter att matcha arbetssökande mot näringslivets behov.
  • För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som står långt från arbetslivet är det viktigt att satsa på praktikplatser.
  • Kvalitativ vuxenutbildning för att möta företagens behov.
  • Stärka kontrollfunktionen för att motverka felaktiga utbetalningar inom försörjningsstöd och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.