Landsbygd

Kommunen är så mycket mer än staden. Moderaterna verkar för att det ska vara möjligt att bo och driva företag i alla delar av kommunen.

En förutsättning för att landsbygden ska leva är att ge människor möjlighet att verka och bo utanför våra tätorter. Det ska vara attraktivt att bo på landsbygden vilket upprätthåller befolkningsunderlaget för en god service med affärer, skolor, bra vägar, bredband, bensinmackar och annan service.

För att möjliggöra att våra medborgare vill flytta till och bo kvar på landsbygden är det viktigt att vi värnar rätten att kunna bygga hus på landet, även med sjöutsikt och i strandnära lägen. Det behövs också varierad bebyggelse i hela kommunen för att möjliggöra att äldre kan bo kvar i sin hembygd.

En svårighet med att bosätta sig på landet är bussförbindelser och dåligt underhållna vägar. Det är därför viktigt att det finns en plan för vägunderhållet och att vägföreningar har en god möjlighet att underhålla sina vägar. Eftersom det krävs ett större underlag för att få till bra bussförbindelser med kollektivtrafiken så är det viktigt att närtrafiken utvecklas.

Moderaterna vill:
  • Utveckla anropsstyrd närtrafik som komplement till kollektivtrafiken för att nå fler kommuninvånare.
  • Alla som vill ska kunna bo och bedriva verksamhet på landsbygden.
  • Värna rätten att kunna avstycka skog och betesmark för enskilda markägare.
  • Vara generös med bygglovsansökningar utanför tätorterna.
  • Värna vägföreningarnas möjlighet att bibehålla en rimlig vägstandard på landsbygden.
  • Främja en levande landsbygd och utveckla de gröna näringarna.
  • Bredbandsuppkoppling och väl utbyggt mobilnät i alla kommundelar.