Kultur och fritid

Föreningslivet är en viktig del i vårt samhälle; för våra ungdomar, som ambassadörer och som en plattform för integration.

Jönköpings kommun ska andas ett rikt kultur- och föreningsliv. Du eller ditt barn ska  kunna hitta en förening i ert närområde som passar just er. Vi vill synliggöra föreningarnas viktiga funktion i samhället och öka deras möjlighet att bedriva sin verksamhet. Civilsamhället med bland annat ideella föreningar är också för många en viktig ingång till hur demokratiska spelregler fungerar. 

Inom flera idrotter bedrivs en talangjakt och krav på tidig specialisering. Vi vet att  ungdomar utvecklas i olika takt och därför är det viktigt att barn- och ungdomar får en  möjlighet att testa på många olika idrotter. Det måste också vara enklare för ungdomar att börja utöva en ny idrott så att antalet avhopp minskar. Ju längre en ungdom är aktiv inom en förening desto bättre för individen och för våra föreningars  framtid.

Moderaterna vill
  • Erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet till träning och tävling på olika  nivåer.
  • Frigöra lokaler för fler scener för att möjliggöra fler aktiva i våra  kulturföreningar.
  • Verka för mer privatfinansierad kultur.
  • Premiera föreningar som bidrar till att barn- och ungdomar testar och utövar  flera olika idrotter.
  • Samfinansierad konsthall tillsammans med näringslivet.
  • Flexibla lokaler för att möjliggöra för fler verksamheter och därmed ge ett  maximalt nyttjande.
  • Bidra till utökad samverkan kring den kommunala kulturskolan.
  • Bevara vårt historiska kulturarv.
  • Knyta placerade barn- och ungdomar till kultur- och idrottsföreningar.
  • Fortsätta arbeta för en motorarena för Jönköpings motorintresserade.