Företagande och näringsliv

Små- och medelstora företag är de som driver vårt land och det ska därför vara enkelt att starta och driva företag i Jönköpings kommun.

Att skapa nya arbetstillfällen är vitalt för att en kommun ska fungera. Grunden är då  att ge företag de bästa förutsättningarna till att starta, växa och utveckla sin  verksamhet. För att företag ska vilja etablera sig krävs bland annat tillgång till bra  lokaler, mark och arbetskraft. Kommunen måste därför också vara attraktiv gällande  bland annat bostäder, fritid och pendlingsmöjligheter. Det är också viktigt att få  studenter att vilja stanna kvar i kommunen även efter slutförda studier. 

Näringslivet ska präglas av schysta villkor och kommunen ska inte konkurrera på den  öppna marknaden. Det är därför viktigt att kommunen ägnar sig åt att vara kommun  och låter företagare vara företagare. Kommunal verksamhet som kan drivas av  företag ska konkurrensutsättas. Tid är pengar och det är därför viktigt att  handläggningstider minimeras och att all kontakt med kommunen är kvalitativ och  effektiv. Digitalisering och robotisering är också en bra hjälp för att skapa en  snabbare handläggning.

Moderaterna vill:
  • Vi ska ge företag goda förutsättningar att starta upp, verka och expandera.
  • Utveckla företagslotsar så att kommunen alltid ger bästa möjliga service.
  • Frigöra industrimark i alla kommundelar för att möjliggöra nyetablering och expansion.
  • Korta ner den kommunala handläggningstiden, ta hjälp av digitalisering och  robotisering.
  • Att konkurrensutsätta kommunala verksamheter kan ge nya möjligheter för företag i kommunen.
  • Verka för bra och effektiva transportmöjligheter med bil, tåg och flyg.
  • Bra centrala parkeringsmöjligheter i parkeringshus och under mark.
  • Möta företagens behov av kompetensförsörjning genom bland annat attraktiva yrkesprogram och bra vuxenutbildning.