Tony Sundhall

Tony Sundhall

Stadsbyggnadsnämnden - Ersättare

Tony Sundhall, Byggkonsult, Torpa

Gift, tre barn, bor i villa på Torpa.

Hjärtefrågor
  • Hur vi ska få fler bostäder i Jönköping
  • Stävja kriminaliteten
  • Trafik och infrastruktur