Stefan Silverbåge

Stefan Silverbåge

Kommunfullmäktige - Ersättare, Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Ersättare

Stefan Silverbåge, Gränna

Analytisk och nyfiken med rötter i andra Europeiska länder. Uppvuxen i en småföretagarfamilj med högt innovationsinnehåll. Naturen har alltid funnits nära och miljö riktigt är viktigt för mig.

Drivs mycket av ständigt förbättringsarbete, har arbetat i det privata näringslivet nästan hela min karriär, både i lokalt Svenska företag, som internationella Europeiska storföretag. Har tidvis suttit med i olika referensgrupper för Innovationsindustrierna IKEM.

Hjärtefrågor

Hållbarhet är viktigt och den blir bara verklighet om alla hjälps åt.

Ett samhälle med ordning och reda, där egenansvar går hand i hand med service från samhället. Att vi ser till att välfärden kvalitetssäkras, att vi får valuta för de skatter och avgifter vi betalar, det offentliga sköts på ett effektivt sätt och levererar.

En frihet att välja skola, vårdform och äldrevård för individen. En frihet att inom ramarna för vårt samhälle välja med egenansvar och där alla har möjlighet att utvecklas efter vilja och förmåga. Ett samhälle där de goda exemplen premieras.