Sam Kharazmi

Sam Kharazmi

Vice Gruppledare, Kommunfullmäktige - Ledamot, Kommunstyrelsen - Ersättare, Kultur- och fritidsnämnden - Ledamot , Upphandlingsutskott - Ersättare, Välfärdsutskott - Ersättare

Sam Kharazmi, Lärarstudent, Jönköping.

Jag är en lärarstudent som gav sig in i politiken för att jag vill förändra och förbättra.

Som lärarstudent är skolfrågor något jag brinner för då en god start i livet börjar med just en bra skola. Det är politikens uppdrag att garantera en högkvalitativ skola som förbereder kommande generationer och erbjuder dem det stöd som behövs för att nå sina drömmar.

Skolan kommer dessutom att spela en mycket viktig roll i arbetet med att åtgärda den integrationsskuld som Sverige byggt upp. Det är genom skol- och arbetsmarknadssatsningar som människor lär sig svenska språket, får jobb och kommer in i samhället. För mig är det viktigt att alla människor som kommer hit får samma goda chans jag fick att bli en del av det svenska samhället. Även kultur är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Om Jönköping fortsatt ska vara en stad där folk vill bo samt verka måste vi erbjuda ett rikt och levande kulturliv

Hjärtefrågor

Mina tre hjärtefrågor är skola, integration och kultur.