Rebecka Jarl

Rebecka Jarl

Rebecka Jarl, 27, Tjänsteman, Jönköping.

Hjärtefrågor

Bostad, trygghet och infrastruktur.