Peter Jutterström

Peter Jutterström

Kommunfullmäktige - Ledamot, Kommunstyrelsen - Ersättare, Funktionsstödsnämnden - 2:e vice ordförande

Peter Jutterström, 64, Kommunalråd, Bankeryd.

Hjärtefrågor