Kenth Rossler

Kenth Rossler

Kommunfullmäktige - Ersättare, Tekniska nämnden - Ledamot, Bostads AB Vätterhem - Ledamot

Hjärtefrågor