Kamran Sairafi

Kamran Sairafi

Ledamot Kommunfullmäktige, Ersättare Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Hjärtefrågor