Kamran Sairafi

Kamran Sairafi

Kommunfullmäktige - Ledamot, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - 2:e vice ordförande, Science Park Jönköping AB - Ledamot, Ideella Föreningen Science Park Jönköping - Ledamot

Hjärtefrågor