Henrik Larsen

Henrik Larsen

Individ- och familjeomsorgsnämnden - Ledamot, Kommunfullmäktige - Ledamot

Henrik Larsen, Jurist, Jönköping

Jag arbetar som jurist på en statlig myndighet. Har valt att engagera mig i Moderaterna eftersom politiska beslut påverkar oss alla, och i alltför hög grad. Politiken måste fokusera på kärnuppgifter som ordning och säkerhet, allas rätt till vård och utbildning m.m. utan att försöka styra människors enskilda val.

Hjärtefrågor

Noggrann hushållning med skattemedel, trygg uppväxt och god utbildning för alla barn, individens frihet att göra sina egna val.