Helene Hellström

Heléne Hellström

Kommunfullmäktige - Ledamot, Kommunstyrelsen - Ledamot, Individ- och familjeomsorgsnämnden - Ledamot, Välfärdsutskottet - Ledamot

Heléne Hellström, Företagare, Rosenlund.

Född och uppvuxen  i Jönköping där jag trivs mycket bra. Vuxna tvillingsöner och en dotter. Tyvärr efter oförutsedd olyckshändelse blivit ensamstående mamma, jag har alltid satt familjen i första rummet och företaget strax därefter.
Mina vänner beskriver mig som driven, målmedveten och ambitiös.

I vår fantastiska kommun finns det tillgång till mycket idrott och kultur, har därför ett förflutet både inom Fotboll, dans och teater på elitnivå. Har tidigare arbetat som pedagog på grundskola och inom ungdomsvård SIS samt inom restaurang. 1991-Blev jag egenföretagare och kombinerar detta idag med jobb och politk.

God framkomlighet för alla trafikslag. Vi behöver arbeta bort flaskhalsar och minska antalet störande moment i trafiken.

Sverige går åt fel håll och det vill jag påverka så alla människor åter kan känna trygghet och gemenskap . 

Frihet och ansvar måste få en starkare innebörd och tydliga grundläggande svenska värderingar ska vara i fokus. Ett sammanhållet samhälle kräver ett gemensamt språk. Nu får vi ordning på Sverige och Jönköping.

Hjärtefrågor

Skola och psykisk ohälsa är en viktig del i politiken enligt mig. Jag därför vill verka för att fler elever går ur skolan med godkända betyg. Alla ungdomar ska må bra! Många ungdomar lider idag av psykisk ohälsa  och det vill jag vara med och finna lösningar och skapa åtgärder för.