Christina Björkhag

Christina Björkhag

Kommunfullmäktige - Ersättare, Barn- och utbildningsnämnden - Ledamot

Mycket politiska diskussioner vid middagsbordet under uppväxten har satt sina spår! 
Det är en av anledningarna till att jag engagerade mig, den andra är att jag vill vara med och påverka.

Uppvuxen i Malmö men bor i Jönköping sedan 1988. Företagare under 30 år men sedan drygt 4 år HR specialist på ett kommunalt bolag. 

I mitt Jönköping ska vi ha en kvalitetsgranskad skola vare sig den är privat eller kommunal. Vi ska sätta in extra resurser redan i förskolan och göra allt för att att den psykiska ohälsan bland barn och unga ska minska. I mitt Jönköping ska vi kunna gå ut på kvällarna utan att vara rädda för att bli antastade. 
Kvinnor och barn från andra länder ska inte behöva leva under förtryck och bli bortgifta utan egen vilja. Kriminaliteten ska bekämpas.

I mitt Jönköping ska alla som är friska, arbeta och bidra till välfärden. 
Samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla!

Hjärtefrågor

Skolan, psykisk hälsa, trygghet, hedersvåld samt kommunal ekonomi