Bert-Åke Näslund

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hjärtefrågor