Bernt Björkhag

Bernth Björkhag

Individ- och familjeomsorgsnämnden - Ledamot

Bernth Björkhag, Samtalsterapeut, Jönköping

Jag är i min grundutbildning Socialpedagog, har en Psykoterapiutbildning( Sthlms Läns Landsting). Vårdlärare, Högskolelärare, Egen företagare.

Har större delen av mitt liv arbetat inom psykosocial verksamhet. Varit med och utvecklat kvalitet, innehåll och behandling på HVB-hem. Har lång erfarenhet av samtalsterapi enskilt och i grupp. Arbetet som mentor gentemot chefer och företagsledare inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Hjärtefrågor

Trygghet är min främsta hjärtefråga. Oavsett om du är barn, tonåring, vuxen eller pensionär måste du känna trygghet i samhället. Det är den absolut viktigaste frågan i vardagen. Du ska känna dig trygg i skolan. På arbetsplatsen. På fritiden. Oavsett ålder och kön. Får vi till tryggheten i samhället faller så många andra bitar på plats – och vi kan koncentrera oss på andra viktiga frågor som, allas rätt till fysiskt och psykiskt välmående, allas rätt till arbete och framtidstro.

Ett samhälle som ger människor möjligheten att förverkliga sina drömmar. Där alla är inkluderade. Där alla är med och arbetar, var och en efter sin förmåga. Ett samhälle där alla behövs !