Anders Jarl

Anders Jarl

Gruppledare, Jönköpings energi - Ledamot, Kommunfullmäktige - Ledamot, Kommunstyrelsen - Ledamot, Krisledningsnämnden - Ersättare, Ledningsutskottet - Ersättare, Samhällsbyggnadsutskottet - Ersättare, Upphandlingsutskottet - Ledamot

Anders Jarl, Småföretagare, Tenhult.

Hjärtefrågor

Byggnation och trafikfrågor