Per-Allan Axen

Per-Allan Axén

Ledamot Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande Jönköpings Energi, Ersättare Stadsbyggnadsnämnden, Ledamot Kretsstyrelsen

Per-Allan Axén, 65, Civilingenjör, Hovslätt.

Jag är en civilingenjör, konsult och fotograf som anser att företagande och infrastruktur är viktiga områden för kommunens utveckling. Att skapa goda förutsättningar för att företag ska kunna starta upp, verka och expandera är vitalt för att en kommun ska fungera. Vidare är en fungerande infrastruktur viktig.

Hjärtefrågor

Vi måste bygga bort köer genom trafiklösningar som bidrar till att olika trafikslag kan samexistera på ett effektivt och smärtfritt sätt.